Mé „revolučně sametové“ paměti (2)

sobota 31. říjen 2009 10:12

Jó, to byly časy, když jsme hnali bolševiky! Jenže když byli morálně vypráskáni dveřmi, okamžitě se vrátili oknem… Působil jsem na Pedagogické fakultě v Hradci Králové jako nepedagogický pracovník ve studiu výukové televize. Takže jsem mohl zblízka pozorovat, co převrat se soudruhy dělá.

Samozřejmě znejistěli. Zejména ti na katedře marxismu-leninismu. Mohu ovšem potvrdit, že ti se „přeměnili“ jako první. Opět se nás okamžitě snažili vést ke smělým zítřkům, byť kapitalistickým. Oni ty vůdcovské role měli jaksi v krvi. Po Hradci chodil koncem listopadu 1989 pravidelně navečer maškarní průvod a cinkal klíči. Revolucionáři se scházeli na Velkém náměstí u morového sloupu a později i před sochou „Hlaváčka“. Tak se říkalo soše Klementa Gottwalda na bývalém Ulrichově, poté Gottwaldově a nyní opět Ulrichově náměstí. Socha se moc národnímu umělci nepovedla – měla nápadně velkou až vodnatelnou hlavu. Bylo to zřejmé na první pohled, proto dostala přezdívku „Hlaváček“. Pokud si vzpomínám, soudruzi ji jednou tajně ohradili lešením a trochu ji vypilníkovali. Moc to ale nepomohlo. Strašil tam dál.

Navíc celé náměstí bylo za časů bolševika pokryto velmi leštěným mramorem. Když zapršelo, smekalo se to víc než kluziště. Možná v tom byl záměr, protože mnoho chodců nechtěně padlo před sochou Gottwalda rovnou na hubu (v lepším případě na prdel). Když jste vstávali, jevil se „první dělnický prezident“ ještě hrozivěji a autoritativněji. Když si však před ním pravidelně rozbíjeli huby i mnozí soudruzi, opět se téměř tajně náměstí ohradilo a mramor byl dodatečně zdrsněn. Sice se už tak impozantně neleskl, ale ani nesmekal.

Na pedagogické fakultě bylo mnoho doktorů, kteří svůj titul obhájili na tak pochybných tématech jako byla Struktura pionýrské organizace V. I. Lenina v Sovětském svazu apod. Co s tím? Několik studentů se sice na jejich podivné „akademické hodnosti“ snažilo upozornit, ale doktoři se tvářili, že vlastně už na fakultě nejsou. Zamkli se a dělali mrtvé brouky. Už si přesně nepamatuji, na co se katedra marxismu-leninismu přeměnila, ale týkalo se to nějak občanské výchovy a společenských věd. Uteklo pár let, drzí a odbojní studenti úspěšně dostudovali, opustili fakultu a většina soudruhů z bývalé katedry marxismu-leninismu učí na Univerzitě HK dodnes. Na původ jejich doktorátů se již nikdo neptá. Protože mezitím vypracovali a obhájili i další práce, jako T. G. M. – Světoznámý Otec - zakladatel, Příkladná úloha první republiky a její přínos k demokracii či Skaut a Junák – nejpokrokovější dětská a mládežnická organizace apod. A pokud se to přesto některému bývalému bolševikovi zajídalo, stal se z něho náhle významný odborník na středověk či prvobytně pospolnou společnost…

Vznikly ovšem i téměř tragikomické situace. Znal jsem skutečně zapáleného a poctivě oddaného soudruha, který pracoval ve vysoké funkci na KV KSČ. Několikrát nás – ideově labilní pracovníky – školil. Na obrázcích StB ukazoval, jací jsou ti disidenti a zejména Havel škodliví hajzlové, kteří podrývají snahy vedoucí úlohy strany a tím škodí nám všem. Když se Václav Havel stal prezidentem, dotyčný soudruh se zastyděl a šel odčinit svoji minulost jako pomocný dělník – natěrač s vepřovkou přes rameno. A jen se nestačil divit, kam to náhle – na rozdíl od něho – poctivého pitomce – dotáhli jeho spolustraníci. Stali se z nich náhle majitelé privatizovaných podniků; podnikatelé a továrníci. Zatímco on chodil se štětkou v ruce do pravidelného pracovního procesu a vůbec nechápal, co se vlastně stalo. Už jsem ho dlouho nepotkal. Ale předpokládám, že se možná diví dodnes (jako většina z nás).
Milan Lajdar

Poslední články autora

Milan Lajdar

Milan Lajdar

Co přinese život...

Zajímá mě kde co, ale zejména mezilidské vztahy a kultura.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora